Jdi na obsah Jdi na menu

VV KSH OLK 03112010

 
 
Zápis z jednání VV KSH ČMS  Olomouckého kraje
 
konané
3.
října
2011
na OSH Olomouc
 
Přítomni :
Členové VV KSH OLK: ses. Bártková Dáša, ing. Ošťádal Josef, Brabec Jan, ing. Hlavinka Radek, ing. Kropáč Jiří.
Předseda KKRR : Jemelka Josef
Člen VV SH ČMS : Zatloukal Antonín.
Nám. starosty SH ČMS , ředitel ÚHŠ Jánské Koupele ing. Jan Karger
Soušková E.- ekonomka OSH Ol.
Vedoucí AZH Ol. kraje: Hučín Antonín,
Program:      
1. Zahájení, schválení programu
2. Pracovní komise (kontr. zápisu, kont. plnění usnesení, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3 Zpráva kanceláře KSH
4. Návrhy na vyznamenání
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
ad. 1
Jednání VV KSH Olomouckého kraje zahájila starostka KSH sestra Bártková. Přivítala přítomné členy VV KSH, člena VV SH ČMS br. Zatloukala, předsedu KKRR bratra Jemelku J. a vedoucího AZH Ol. kraje bratra Hučína A.. Hlas rozhodující mají přítomní členové VV KSH v počtu 5.. Kvórum pro hlasování je tedy 5. V průběhu jednání se dostaví i ředitel ÚHŠ Jánské Koupele bratr ing. Jan Karger.Seznámila přítomné s programem, který byl schválen
 
Hlasování: schválení programu 
Pro
P-ti
 
 
 
5
0
 
ad. 2.
Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí……..
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV KSH.
 
Hlasování: schválení zápisu 
Pro
P-ti
 
 
 
5
0
 
 
 
- Kontrola plnění usnesení
- Všechny body usnesení až na 04/11 splněny. 04/11 nesplněn
 
Hlasování: schválení plnění usnesení 
Pro
P-ti
 
 
 
5
0
 
 
 
- Ověřovateli zápisu byli určeni br. Brabec J. , Jemenka J.
 
Hlasování: schválení ověřovatelů zápisu
Pro
P-ti
 
 
 
5
0
 
 
 
- Složení návrhové komise: ing. Hlavinka R. a ing. Ošťádal J.
 
Hlasování: o složení návrh. komise
Pro
P-ti
 
 
 
5
0
 
 
 
 
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A. a ing. Hlavinka R.
 
Hlasování: schválení zapisovatele 
Pro
P-ti
 
 
 
5
0
 
ad. 3.
 
Zpráva kanceláře KSH
- Bártková
- PO očima dětí na okresech i kraji proběhla dobře a důstojně.
- čerpání finančních příspěvků z UNO (2000,- Kč na OSH) v pořádku
- čerpání poukázek Perspekta splněno.
- UNO – dotace na PO očima dětí - proúčtováno
- průběh rekreace ZH, v pořádku všem se líbilo, poděkování br. Zatloukalovi za
 zorganizování. Poděkování ředitelům HZS OLK a MSK.
- Příští rok bude rekreace ZH v posledním týdnu 06/2012, úprava ceny za rekreaci – asi o 200,-Kč/osoba
- 9.12.2011 – aktiv ZH olomouckého okresu
Almanach ZH:
- doplnění almanachu OSH do 17.10. 2011 nahlásí jednotlivé OSH charakteristiky letos dekorovaných
- do 10.10. bratr Zatloukal rozešle ve Wordu tisk o ZH do almanachu, včetně data
   Narození, data udělení titulu, a data úmrtí ZH- okresy zodpovídají za provedení poslední kontroly správnosti dat
- Starostka KSH připraví úvodní slovo
- obrazová příloha = 4 fotografie na jedné straně se základními daty a odkaz na charakteristiku
- textová část = 2 hasiči na jednu stránku, seřazení podle data udělení vyznamenání
- celkový počet výtisků = 350 ks
- Název: Zasloužilí hasiči Olomouckého kraje
- předání titulu ZH novým bratrům v kraji bude uskutečněno 3. 11..2011 v Přibyslavi
   možnost společné dopravy autobusem HZS. Do 17. 10. nahlásí OSH, zda mají
   všichni pozvaní zájem o společnou dopravu.
- čerpání rozpočtu – platí rozdělení předané na VV KSH v Jánských koupelích – nyní beze změny (Plamen 8, PS 6, ZH 2, shromáždění 2,provoz5) vyúčtování VP se vším – až po předání všech dokladů a jejich kontrole budou zaslány jednotlivé finanční částky na OSH -všude pozvánky, fotografie, OZ, doklady, prezentace apod. – podle požadavků z jednání v Jánských koupelích – pracovníci jednotlivých OSH tyto podmínky znají = DODRŽET TERMÍNY PRO ZÚČTOVÁNÍ!!
- krajské kolo mládeže a  dorostu – Uhelná - celkem 88 tisíc Kč.
- krajské kolo v PS celkem 65,7 Kč - 23 500 MV, 30 000 VP, zbytek
 vlastní prostředky.
 
TERMÍNY:
- krajské kolo 2012 mládeže a dor. SU 9 a 10 června 2012 Tyršův stadion.
- krajské kolo v PS 2012 -  22 a 23 června 2010 do 17. 10. rozhodnout, na OSH a KSH
- MČR dospělých – 31.8 – 1.2.2012, Uherské Hradiště
- příprava Výročních valných hromad a Shromáždění představitelů.
 12.11.- PV - HZS
 12.11.- OL - Černovír pož. zbrojnice
 26.11.- PR – Hustopeče nad Bečvou
ad. 4.
Různé a diskuse
- ing. J Kropáč podal zevrubnou informaci o průběhu a zakončení Tohatsu FIRE
 Cupu na okrese Olomouc. Úpravy plochy u Moravy pro pořádání závodů
- finále Hasička roku- 15.11. Praha – zúčastní se náměstek KSH br. J. Brabec.
- přeborníci ČR – udělit poděkování KSH jednotlivým sborům
- br. Ing. J. Karger – pohovořil o připravovaném novém druhu vzdělávání pro
 funkcionáře SH ČMS = Universita dobrovolného hasiče. Bude probíhat v průběhu kalendářního roku. Bude tříleté
 zakončené na VŠB. Stanovená přesná pravidla – osnovy ( na stránkách ústředí), pro funkcionáře OSH a vyšší. Projednává se
  spoluúčast – cca 2.000,-Kč. Předpoklad je 10-15 studentů z kraje, delegování okresy. Během měsíce budou konkrétní podmínky.
-          Vzdělávání starostů SDH – jsou zpracovány osnovy pro 2-denní kurz, účastnický poplatek 400,-Kč/osoba, bude se provádět v Jánských Koupelích.
-          Jednotky obcí – provedena analýza ze stránky legislativy, vzdělávání cvičení aj. Projednává se v OR SH ČMS – bude se projednávat koncepce.
ad. 5.
Schválení vyznamenání
Předloženy návrhy na udělení ocenění (viz příloha)
 
Hlasování: o udělení ocenění
Pro
P-ti
 
 
5
0
 
 
 
 
 
ad. 6.
Usnesení :
 
VV KSH bere na vědomí:
 
 
-Zprávy zástupců OSH v jednotlivých okresech a vyšších orgánech
-Termíny podzimních shromáždění představitelů SDH
VV KSH schvaluje:
-Program dnešního jednání
-Kontrolu plnění usnesení
-Složení návrhové komise
-Ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
-Předložené návrhy na vyznamenání
-Termíny krajských soutěží mládeže a dorostu a PS.
VV KSH ukládá :
06/11
Revokace 04/11
Doplnit Almanach. Charakteristiky ve Wordu zaslané na OSH doplnit , opravit.
 
Odpovídá :
Starostové OSH, a vedoucí AZH při OSH
 
Termín     :
17. říjen 2011
07/11
Zaslat ve Wordu charakteristiky ZH na OSH ke kontrole a doplnění
 
Odpovídá :
Bratr Zatloukal
 
Termín     :
10. říjen 2011
08/11
Zjistit zájemce zda všichni přespí v Přibyslavi. Při předání titulu ZH
 
Odpovídá :
Starostové OSH, a vedoucí AZH při OSH
 
Termín     :
17. 10. 2011
09/11
Zajistit autobus na dopravu ZH do Přibyslavi od HZS OLK (podle zájmu)
 
Odpovídá :
Starostka KSH a br. Zatloukal
 
Termín     :
17. 10. 2011
10/11
Čerpání VP se všemi náležitostmi. (foto, OZ, doklady apod.)
 
Odpovídá :
Starostové OSH
 
Termín     :
30. 11 . 2011
 
 
 
 
Hlasování o usnesení:
Pro
P-ti
 
 
5
0
 
 
V Olomouci   3. října 2011
 
  
Zapsal :
Antonín Zatloukal
Zapsal :
Ing. Radek Hlavinka
Ověřovatel zápisu :
Jan Brabec
 
Ing.  Josef Ošťádal